Privacybeleid | Cookiebeleid
Even laden
feb 24, 2017

BRIM subsidie aanvragen 2017

Regelmatig en goed onderhoud van een rijksmonument voorkomt dure en ingrijpende restauraties. Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2017 instandhoudingssubsidie (BRIM) aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit jaar is er 57 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de instandhouding van gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten.

Om in aanmerking te komen voor een BRIM subsidie heeft u onder andere een instandhoudingsplan nodig. In 2016 heeft Delfgou voor 21 objecten een aanvraag BRIM subsidie ingediend, hiervan zijn 18 aanvragen gehonoreerd. Op dit moment bereiden wij opnieuw diverse aanvragen voor, waaronder het Voormalig Burgerweeshuis en het Oude Raadhuis in Kampen, de Museumtoren in Cuijk, de Hampoort in Grave, Huize De Witte Brug te Twello en diverse kerktorens door heel Nederland.

Wilt u dit jaar ook BRIM subsidie aanvragen? Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Het Voormalig Burgerweeshuis aan de oude stadsgracht te Kampen (foto linksboven dit bericht) dateert uit 1889-1891 en is gebouwd in Eclectische stijl met overwegend Renaissance elementen. Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als muziekschool.

Het Oude Raadhuis in Kampen (foto rechtsboven) dateert oorspronkelijk uit ca. 1350 en was opgetrokken in de Nederrijnse gotiek. Na een grote brand in 1543 zijn er tijdens de herbouw diverse renaissance-elementen toegevoegd. In het Oude Raadhuis bevindt zich tegenwoordig het Stedelijk Museum Kampen.

Huize De Witte Brug werd in 1872 gebouwd als ‘Villa Eureka’ op de voormalige buitenplaats Beekzicht te Twello. Vanaf 1904 wijzigde de naam van het landhuis in Eclectische stijl in Huize Beekwolde, en in 1953 naar Huize De Witte Brug. Het huis heeft onder meer dienst gedaan als internaat en hotel en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis en kantoor.

De Hampoort in het vestingstadje Grave is een stadspoort uit 1688 en onderdeel van de vestingwerken. De Hampoort is opgetrokken in de stijl van het Hollands classicisme. Het gebouw heeft tegenwoordig geen poortfunctie meer, in de vleugels zijn onder andere het Graafs Museum gehuisvest.