Privacybeleid | Cookiebeleid
Even laden
jul 21, 2016

Bureau Delfgou heeft vandaag met succes de GEAR hercertificeringstoets volbracht. GEAR staat voor Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie, en waarborgt de vakinhoudelijke kwaliteit van het werk van restauratiearchitectenbureaus. Aanleiding voor de hercertificering is de huidige situatie van Delfgou, met een nieuwe architect: Linda van de Voorde. Linda studeerde in 2009 als architect af aan de TUDelft, daarna werkte zij 6 jaar bij een ander restauratiearchitectenbureau. Sinds december 2015 is Linda werkzaam bij Bureau Delfgou.

Door Hobéon Certificering zijn de positie van Linda als restauratiearchitect binnen Delfgou en haar verantwoordelijkheden en restauratievisie beoordeeld. Verschillende projecten zijn inhoudelijk besproken en kennis en inzicht in het restauratievak zijn getoetst. Daarna is er een bezoek gebracht aan Boerderij De Grote Kuil te Utrecht, een restauratieproject in uitvoering. De toets leverde een positief eindresultaat op: Delfgou is opnieuw GEAR gecertificeerd!