Privacybeleid | Cookiebeleid
Even laden
feb 9, 2016

Delfgou restaureert industrieel erfgoed in Otterlo

De voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bij Otterlo, gemeente Ede, is een gemeentelijk monument. Veel oude RWZI’s in Nederland zijn of worden gesloopt, maar deze in Otterlo heeft een monumentale status gekregen als naoorlogs industrieel erfgoed.

De RZWI is begin jaren ’60 ontworpen door de Dienst Gemeentewerken van de gemeente Ede, zie bovenstaande foto. Destijds was de innovatieve installatie landelijk uniek, en vandaag de dag geeft het complex als geheel een goed beeld van de naoorlogse zuiveringstechnologie. Na het gereedkomen van de nieuwe regionale installatie in Ede in 1995, werd de installatie in Otterlo buiten gebruik gesteld.

Afbeelding2

Huidige situatie RZWI

De gemeente Ede en bureau Delfgou gaan de RWZI restaureren en het terrein ontwikkelen tot wandel- en picknicklocatie. Het tamelijk open karakter en de structuur van het terrein met de oxidatiesloot, het bedieningsgebouw en bergingsbassin blijven behouden. De verschillende onderdelen van de installatie worden na restauratie weer zichtbaar voor het publiek en er komen panelen op het terrein te staan met informatie over de voormalige installatie. De oxidatiesloot wordt weer voorzien van stromend water en krijgt een recreatieve functie. Het terrein wordt groen ingericht, met picknickplekken op het eiland in de oxidatiesloot en een wandelroute. Op het terrein is een imkervereniging actief die gaat meewerken aan het onderhoud van het groen. Dagrecreanten kunnen hun auto kwijt op de nieuwe parkeerplaats en wandelaars kunnen een bezoek aan de voormalige RWZI combineren met een wandeling over het Otterlose klompenpad.

situatie

Ontwerp voor herinrichting van de RWZI

 

De werkzaamheden gaan eind februari 2016 van start en het werk zal medio mei 2016 gereed zijn. De kosten van het project worden gedekt door bestaande budgetten voor groen, riolering en monumenten van de gemeente Ede. Ook de provincie Gelderland, de regio en het waterschap geven subsidie.