Privacybeleid | Cookiebeleid
Even laden
jan 19, 2018

Grote Kerk Scherpenzeel – restauratie/herstel kerkvloer

De vloer van de rijksmonumentale Hervormde kerk (Grote Kerk) in Scherpenzeel heeft te kampen met constructieve problemen. Op meerdere plekken is de vloer aan het verzakken. Uit een eerste bouwkundige inspectie van Delfgou blijkt dat de constructie van de vloer aan het doorbuigen/verzakken is. Daarnaast is er asbesthoudend materiaal onder de vloer aanwezig.

De voorgenomen restauratie/herstel is een uitgelezen moment om het kerkgebouw te verduurzamen, door bijvoorbeeld te kiezen voor vloerverwarming in de nieuwe vloer. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de akoestiek en het bankenplan van de kerk, die niet meer voldoen aan de hedendaagse behoefte.

Op dit moment worden de verzakkingen van de vloer nauwkeurig in kaart gebracht, wordt er overlegd met de constructief adviseur en doen we onderzoek naar de bouwhistorische waarden van de kerk. Vervolgens zal in overleg met Het college van kerkrentmeesters, de Monumentencommissie van de gemeente Scherpenzeel en het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland het restauratie- en herstelplan worden opgesteld.

Bij een eerdere restauratie, in 1939, bleven slechts de toren en het koor van de oorspronkelijk 15e-eeuwse kerk behouden. In 1945 werden de toren en de kerk voor een groot deel verwoest. De toren is grotendeels in de oude vorm herbouwd, waarbij het schip van de kerk met een travee werd verlengd. De monumentale preekstoel en diverse waardevolle grafzerken zullen in het nieuwe restauratieplan worden behouden.

Foto links: situatie in 1945 (bron: RCE), foto rechts: situatie in 2017 (foto Delfgou)
Foto boven bericht: interieur van de kerk (bron: Hervormde gemeente Scherpenzeel)