Privacybeleid | Cookiebeleid
Even laden
apr 22, 2016

Een kijkje op de steiger van de Cuneratoren

Als het om restauratieprojecten gaat wordt er vaak geschreven over de geschiedenis van het gebouw of de restauratievisie, maar er wordt nauwelijks stil gestaan bij het vakwerk dat door de mensen op de steigers wordt geleverd. Het enthousiasme van de vaklieden die aan de Cuneratoren in Rhenen werken spat ervan af, en hier willen we graag wat aandacht aan geven. Opdrachtgever van de restauratie van de Cuneratoren is de gemeente Rhenen, verder bestaat het bouwteam uit Delfgou (restauratiearchitect) en Bouwbedrijf Hoffman (hoofdaannemer).

Wat komt er allemaal kijken bij dit specialistische restauratieproject?

Een groot gedeelte van de werkzaamheden speelt zich af op grote hoogte (tussen de 60 en 85 meter). Voor de Rhenenaren is dit geheel aan het oog onttrokken, wel is het geluid van de hakhamers en loodkloppers te horen, dit begint al in de vroege ochtend. Afgelopen december is het kruis met haan en bol teruggeplaatst op de bekroning van de toren, deze is van afstand weer voor iedereen zichtbaar en staat in de lentezon te schitteren.

Jos te Brake van Bouwbedrijf Hoffman is de uitvoerder van het restauratieproject en heeft de dagelijkse leiding op het werk. Jos is een zeer ervaren vakman. Als hij begint te vertellen over zijn werk komt er altijd een tevreden glimlach op zijn gezicht. Vraag aan Jos welke natuursteensoort we toepassen en hij geeft je meteen het antwoord!

Vaste collega van Jos op het werk is Wiljo Straatmans. Wiljo is een vakman met veel ervaring, die in alle rust en precisie zijn werk uitvoert. Hij heeft al menig blok natuursteen naar 70 meter hoogte op de Cuneratoren gebracht en verwerkt.

Cunera_1

Links: uitvoerder Jos – Rechts: Jos en Wiljo bezig met het stellen van natuursteen

Jan Slotboom is een telg uit de in de natuursteenbranche bekende familie Slotboom. Jan zijn passie is mooi, historisch werk maken. De verschillende soorten natuursteen die worden toegepast bij de restauratie komen uit de groeve in Duitsland. Het ruwe materiaal wordt in handelbare blokken (400 à 800 kilo per stuk) naar Nederland vervoert en bij Slotboom Steenhouwers bewerkt. Een aantal blokken wordt voorzien van beeldhouwwerk, dit wordt gedaan door beeldhouwer Jan Tolboom. Jan is een bijzondere man die van het vak beeldhouwen een kunst maakt.

Cunera_2

Links: Jan Slotboom plaatst een blok Muschelkalk – Rechts: Beeldhouwer Jan Tolboom aan het werk, de heer Kobus van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen maakt een documentaire over de restauratie

Ook de werknemers van Bogaerts Leidekkers en Loodgieters spelen een belangrijke rol bij de restauratie. Hans Verstegen heeft ruim 12 jaar ervaring en is het aanspreekpunt aangaande het nieuw aan te brengen loodwerk. Iedere week wordt met hem de uitvoering besproken en kijken we naar de detailleringen. Hans heeft daar altijd van te voren al over nagedacht en komt met goede ideeën. Martin Veldhuijzen is een oude rot in het vak, met al zijn ervaring maakt hij de moeilijkste details. Ook Johan Verhaaren en Rick Becks zijn mannen die een belangrijke taak vervullen. Wanneer het oude lood is verwijderd, wordt er ter voorkoming van het aantasten van het nieuwe lood door looizuur (het uitlogen van de eiken constructie) een tussenlaag aangebracht.

Cunera_3

Hans en Martin verrichten voorbereidend werk in de werkplaats

Naast de ervaren vaklieden is er op de bouwplaats van de Cuneratoren ook ruimte voor scholing en opleiding. Zowel Bouwbedrijf Hoffman, Slotboom Steenhouwers en Bogaerts Leidekkers en Loodgieters zijn erkende leerbedrijven en onlangs heeft ook de Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) met leerlingen een bezoek gebracht aan het project.