Begijnhof Amsterdam

Meerjaren Onderhoud, Restauratie
Scroll Down

Omschrijving project

Het Begijnhof dankt zijn naam aan de zogeheten Begijnen, die oorspronkelijk aan het Begijnhof woonden. Begijnen waren ongehuwde vrouwen, die een gelofte van kuisheid moesten afleggen. Ze konden deze gelofte op ieder moment opzeggen en het Begijnhof verlaten, om bijvoorbeeld in het huwelijk te treden.
De stichtingsdatum van het Begijnhof staat niet vast. In 1307 is er voor het eerst melding gemaakt. In 1971 overleed de laatste Begijn in het Begijnhof, sindsdien wonen er alleenstaande vrouwen van 30 jaar en ouder.

Aan het Begijnhof staan 47 Amsterdamse stadshuizen met elk hun individueel aanzien. De meeste met gevels uit de 17e en 18e eeuw, maar de huizen zijn doorgaans ouder: 18 huizen hebben nog een gotisch houtskelet. Meest bekend is Het Houten Huys aan Begijnhof 34.

Bureau Delfgou verzorgde de subsidieaanvraag inzake de BRIM, het zogenaamde Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten. Voor deze aanvraag hebben wij de bouwkundige staat van alle panden aan het Begijnhof in kaart gebracht. De panden in het hofje zullen nu in verschillende fasen worden gerestaureerd.

 

 

 

Opdrachtgever

Stichting Het Begijnhof

Plaats

Amsterdam