Grafmonument Ainsworth Goor

Restauratie
Scroll Down

Omschrijving project

Op 10 september 2012 wordt gestart met de herstelwerkzaamheden van het grafmonument Thomas Ainsworth op de oude begraafplaats gelegen aan de Herman Heijermansstraat te Goor. Deze werkzaamheden worden onder ander uitgevoerd in het kader van het project  “Historische begraafplaatsen in een cultuurtoeristisch perspectief”.

Historische begraafplaatsen zijn zowel cultuurtoeristisch en educatief van grote waarde, maar deze betekenis is voor velen vaak onbekend. Deze aspecten worden in dit project op een innovatieve wijze belicht.  Naast toeristische routes worden lesbrieven voor scholen opgesteld.

 

Opdrachtgever

Gemeente Hof van Twente

Plaats

Goor

Counter

0
Verstreken uren
0
Samenwerkende teams
0
Tevreden klant
0
Bakstenen