Herinckhave

Meerjaren Onderhoud, Restauratie
Scroll Down

Omschrijving project

De “Hof te Vlederinghe” komen we voor het eerst tegen in 1337 bij een geschil voor de ambtman van Twenthe. Deze “Hof” was toen een leengoed van de bisschop van Utrecht die dit bezit waarschijnlijk moest delen met de graaf van Bentheim. In de nacht van 8 op 9 juni 1959 brak brand uit op één van de zolders. Het achtergedeelte van de Havezathe brandde geheel uit en Herinckhave moest na korte tijd onbewoond achter gelaten worden en het huis, de kapel en de watermolen werden in erfpacht uitgegeven aan de Overijsselse Kastelen Stichting te Zwolle. Deze Stichting restaureerde het huis, welke in 1976 gereed was en verhuurt het thans aan particulieren.

Begin 2006 kreeg ons buro de opdracht om een meerjaren onderhoudsplan op te stellen voor landgoed Herinckhave te Fleringen.

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het BRIM- Instandhoudingsplan (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten).

Opdrachtgever

Particulier

Plaats

Fleringen