Kasteel Soelen Zoelen

Meerjaren Onderhoud, Restauratie
Scroll Down

Omschrijving project

Het kasteel dateert uit 1263 en is gesitueerd op een klein, rond eiland, dat aan de noordzijde door een houten brug verbonden is met het voorplein. Het is toegankelijk door middel van een ten westen van het huis staande poort. Soelen heeft een rechthoekige plattegrond van ruim 17 X 18,30m. Het bouwlichaam is opgetrokken in zwaar muurwerk van afbraaksteen van groot formaat. Door het zware binnenmuurwerk, dat de rechthoekige ruimte in één groot en vier langs de voor- en linkerzijde gegroepeerde ruimten verdeelt, vertoont het kasteel een laatmiddeleeuws karakter. De smalle aanbouwen aan de zijvleugels zijn van latere datum. De westelijke aanbouw bevat het trappenhuis.

De werkzaamheden bestaan uit het maken van een instandhoudingsplan en de totaalrestauratie van het kasteel, koetshuis, kadermuren en bruggen.

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer, Regio Oost

Plaats

Zoelen