Keersluis de Sas Genemuiden

Restauratie
Scroll Down

Project informatie

Keersluis de Sas stamt uit 1866. Gelegen tussen de binnen- en de buitenhaven, vormt het een onderdeel van de hoofdwaterkering van de polder Mastenbroek. Na de stormvloeden van 1862 en 1863 was het tijd voor actie. De sluis, gesitueerd tussen de binnen- en buitenhaven van Genemuiden, moest het achterland beschermen tegen het water. Ingenieur A.L. de Bruijn Kops van Rijkswaterstaat tekende voor het ontwerp. Vanwege de beeldbepalende ligging, de zeldzaamheid en de typologie werd de sluis later erkend als rijksmonument.

Via de buitenhaven is de sluis verbonden met het Zwartewater, het Zwolse diep en het IJsselmeer.

De functie van de sas is het achter de hoofdwaterkering gelegen land bij hoge en extreem hoge waterstanden te beschermen tegen overstroming.

Herstel

Zoals alle historische sluizen heeft ook de Sas zwaar te lijden onder de invloeden van het water. In 2015 werd de sluis daarom grondig gerestaureerd. Daarbij ging het onder meer om herstel van de metselwerkwanden, de natuursteen afdekkers, het stalen hekwerk en de houten sluisdeuren. De uit Azobé bestaande sluisdeuren zijn rondom de waterlijn aangetast en zijn hersteld en teruggeplaatst.

Planvorming, advies en toezicht

Delfgou heeft het gehele restauratietraject in goede banen geleid. We maakten het restauratieplan, adviseerden bij de subsidie-aanvraag, verzorgden de gehele planvoorbereiding, begeleidden het aanbestedingsproject en verzorgden de bouwbegeleiding.

Plaats

Genemuiden