Kerkhofmuur R.K. kerk te Gellicum

Architectuur, Restauratie
Scroll Down

Omschrijving project

Kerkhofmuur, gesitueerd ten zuiden van het kerkgebouw van de R.K. kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte is een Rijksmonument. De muur sluit in het westen aan tegen het rechthuis en in het oosten tegen de kosterswoning en omsluit het kerkhof. De kerkmuur omsluit de terp waarop het kerkgebouw, de toren, het rechthuis en de kosterswoning zijn gelegen. Na 1997 is nabij het rechthuis een opening in de muur gemaakt als toegang naar het nieuwe deel van de begraafplaats. De kerkhofmuur aan de noordzijde van het rechthuis dateert van circa 1985. Dit muurdeel valt niet onder de bescherming.

Gemetselde bakstenen muur, opgetrokken in minimaal twee verschillende formaten baksteen. Het muurdeel direct grenzend aan het rechthuis is een lage halfsteens muur afgesloten door een strekkenlaag. De rest van de kerkhofmuur is breder en afwisselend afgedekt met een rollaag en een ezelsrug. Aan de straatzijde wordt de muur gesteund door steunberen van verschillende vormen.

De kerkhofmuur is van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
vanwege de functionele eenheid tussen de kerkhofmuur en de kerk, de toren en het kerkhof, te weten het bijeenhouden van de terp;
vanwege de visuele eenheid tussen de kerkhofmuur en de kerk, de toren en het kerkhof.

De werkzaamheden bestaan uit de restauratie van de kerkhofmuur t.p.v. de R.K. kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte te Gellicum

Opdrachtgever

Bestuur Parochie H. Suibertus

Plaats

Culemborg