Poortgebouw Buitenplaats Elswout

Restauratie
Scroll Down

Omschrijving project

In de Gouden Eeuw ontdekten rijke Amsterdamse kooplieden de binnenduinrand als de ideale plaats om een buitenplaats aan te leggen: hoog en droog in de duinen en niet te ver van de stad. Zo ontstond ook landgoed Elswout, in Overveen, nu een van de mooiste en best bewaarde buitenplaatsen van ons land.

Het plan had betrekking op de algehele restauratie van het exterieur.

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer

Plaats

Overveen