Orangerie Buitenplaats Elswout

Restauratie
Scroll Down

Omschrijving project

Buitenplaats Elswout is een ca 85 ha groot landgoed bij Overveen in eigendom van Staatsbosbeheer.
Elswout is een van de oudste bewaarde landgoederen in Nederland met een parkachtige begroeiing en historische gebouwen.

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer

Plaats

Overveen