Toren Sint Vincentiuskerk Velp

Restauratie
Scroll Down

Omschrijving project

In opdracht van de gemeente Grave is de toren van de Sint Vincentiuskerk in Velp (NB) gerestaureerd. De Sint-Vincentiuskerk is lokaal beter bekend als ’t Kerkje en heeft zijn oorsprong in de 12e eeuw. Eigenaar is de gemeente Grave, de gebruiker is Stichting Kunst in ’t Kerkje. Delfgou heeft het restauratieplan opgesteld en was directievoerder en toezichthouder tijdens de uitvoering.

De leibedekking en loodbekleding van de torenspits zijn vervangen en aangetast houtwerk van het dakbeschot en de kapconstructie is gerestaureerd. Het torenkruis is gedemonteerd en na restauratie teruggeplaatst. De weerhaan en bol zijn opnieuw verguld. Van de gemetselde romp is het slechte en vergane metsel- en voegwerk vervangen, alsmede de verweerde tufstenen elementen. Daarnaast is de gescheurde beglazing vervangen en zijn de houten en metalen onderdelen opnieuw geschilderd.

De bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd door Van Dinther Bouwbedrijf, de lei- en loodgieterswerkzaamheden door Bogaerts Leidekkers en Loodgieters. De restauratie is volgens planning uitgevoerd tussen mei en augustus 2016.

 

Opdrachtgever

Gemeente Grave

Plaats

Velp (NB)