Privacybeleid | Cookiebeleid
Even laden
apr 8, 2016

Restauratie toren Sint Vincentiuskerk (’t Kerkje) Velp

Maandag 11 april start in Velp (NB) de restauratie van de toren van de Sint Vincentiuskerk. De Sint-Vincentiuskerk is lokaal beter bekend als ’t Kerkje en heeft zijn oorsprong in de 12e eeuw. Eigenaar is de gemeente Grave, de gebruiker is Stichting Kunst in ’t Kerkje. In opdracht van de gemeente Grave wordt  de toren van ’t Kerkje gerestaureerd. Delfgou heeft daartoe een restauratieplan opgesteld en zal tijdens de uitvoering betrokken zijn als directievoerder en toezichthouder.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het vervangen van de leibedekking en loodbekleding van de torenspits. Ook wordt aangetast houtwerk van het dakbeschot en de kapconstructie gerestaureerd. Het torenkruis zal worden gedemonteerd en na restauratie teruggeplaatst. De weerhaan en bol worden opnieuw verguld. Van de gemetselde romp wordt het slechte en vergane metsel- en voegwerk vervangen, alsmede de verweerde tufstenen elementen. Overige werkzaamheden zijn vervanging van gescheurde beglazing en het schilderen van houten en  metalen onderdelen aan de toren.

Kerkje Velp

Sint Vincentiuskerk / ’t Kerkje in Velp, foto’s via rijksmonumenten.nl

Maandag 11 april begint het werk met de opbouw van de steiger en inrichting van de bouwplaats. Na ongeveer drie weken begint de daadwerkelijke restauratie. Volgens planning wordt het werk direct na de bouwvak 2016 afgerond. De bouwkundige werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Van Dinther Bouwbedrijf, de lei- en loodgieterswerkzaamheden door Bogaerts Leidekkers en Loodgieters.