Privacybeleid | Cookiebeleid
Even laden
nov 13, 2015

‘De twee-eenheid is niet vanaf het begin vanzelfsprekend geweest’

Het meest beroemde en ook het waardevolste gebouw van Rhenen is de Cuneratoren. De twee-eenheid is niet vanaf het begin vanzelfsprekend geweest, de kerk heeft lange tijd zonder toren gestaan. Vanaf het begin van de elfde eeuw heeft er op deze plaats een kerk gestaan.

De restauratie en onderhoudsgeschiedenis van de toren is onlosmakelijk verbonden aan de kerk. Op 11 mei 1492 is men gestart met de bouw van de Cuneratoren, die op 18 mei 1531 gereed zou zijn. Zolang de kerk en de toren bestaan is voor beiden voortdurend onderhoud noodzakelijk geweest. Te denken valt aan klein onderhoud zoals het vervangen van een gebroken ruit, het schilderen van muur en houtwerk, lekkages en dergelijke. Maar ook groot onderhoud waarbij delen van de kerk en toren geheel hersteld moesten worden. Over het onderhoud van de kerk en deels van de toren is informatie te vinden in het Regionaal Historisch Centrum te Wijk bij Duurstede. De kerk en toren zijn meerdere malen gedeeltelijk door brand, vernieling en oorlogen verwoest, waarna er grote restauraties uitgevoerd moesten om alles weer in ere te herstellen.

Er is over de bouw van de toren nauwelijks iets bekend. Bouwmeesters Van Iterson en Meischke hebben hier zo hun gedachten over. Van Iterson noemt meester Clemens van der Goude als mogelijke bouwmeester. Meischke daarintegen noemt Claes de Wael. Aangenomen wordt dat bisschop David van Bourgondie vlak voor zijn overlijden in 1496 betrokken is geweest bij het besluit om de toren te bouwen. Helaas is er te weinig archiefmateriaal beschikbaar, die bovenstaande bewering kan aantonen.

 

Pelgrimsteken

Loden Pelgrimsteken

 

De bouw van de toren werd mogelijk gemaakt dankzij de inkomsten die de kerk verwierf nadat de Cunerakerk, centrum van de jaarlijkse bedevaart was geworden. Vanuit alle windstreken kwam men de heilige Cunera vereren. Vooral voor verlossing van keelziekten. Eén van de bewijzen, was een loden pelgrimsteken dat door de pelgrims in Rhenen werd gekocht. De opbrengst ervan kwam ten goede aan de kerk. De laatste processie vond plaats in 1579, daarna deed in Rhenen het Protestantse geloof officieel haar intrede.