Architectuur en monumenten

Behoud en instandhouding van cultureel erfgoed

Projecten

Behoud van ons cultureel erfgoed is het uitgangspunt.

Ons bureau zet zich gepassioneerd in voor het behoud van ons cultureel erfgoed. We onderzoeken de architectuur- en bouwhistorische waarde van het monument, deze vormt de basis voor het schetsontwerp. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt een plan gemaakt voor bijvoorbeeld een herbestemming of een verduurzaming van uw monument. Functionaliteit en comfort maar ook respect en eerlijkheid naar het monument zijn hierbij speerpunten. Daarnaast spreken we de taal van “Erfgoed” en hebben wij goede contacten met commissies en inzicht in de complexe processen, wet- en regelgeving.

Diensten

Architectuur

Kiest u voor restauratie, renovatie of herbestemming van uw monument? Delfgou is gecertificeerd Restauratie Architect. Al ruim dertig jaar zijn wij specialist in het (duurzaam) restaureren van cultureel erfgoed met een eventuele nieuwe toevoeging voor de toekomst.

Lees verder

Bouwkundige opname/inspecties

Monumenten in goede staat houden vergt veel aandacht. Achterstallig onderhoud kan gauw tot onnodig verval leiden. Dit verdient erfgoed niet. Periodieke bouwkundige inspecties zijn hierdoor van groot belang. De inspecties kijken vooruit en voorkomen kostbare vervolgschades door nalatig onderhoud.

Lees verder

Planvoorbereiding

Delfgou verzorgt voor u de gehele planvoorbereiding. Het gaat hier om het uitwerken van de plannen in een werkomschrijving, bestek, technische omschrijving met bouwkundige tekeningen en kostenramingen tot het definitief ontwerp.

Lees verder

Directievoering en projectbegeleiding

Delfgou kan de directievoering of projectmanagement van A tot Z voor u verzorgen. Als u geen ervaring of tijd heeft voor de directievoering met aannemers in een ingewikkeld bouwproces kunt u dit aan ons uitbesteden.

Lees verder

Bouwkostenadvies

Een plan voor restauratie, renovatie of nieuwbouw is gemaakt. Nu de uitvoering nog. Belangrijk is om de kosten goed in kaart te brengen en te bewaken. Delfgou biedt u daarom een goed bouwkostenadvies.

Lees verder

Meerjarenonderhoud

Om uw monument in goede staat te houden voert u periodiek onderhoud uit. Een meerjarenonderhoudsplan geeft u inzicht in het onderhoud dat u de komende jaren moet uitvoeren.

Lees verder

Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Restauratie en onderhoud van monumenten is kostbaar.

Lees verder