Planvoorbereiding

Delfgou verzorgt de gehele planvoorbereiding. Daarbij gaat het om het uitwerken van de planning in een werkomschrijving, bestek, technische omschrijving met bouwkundige tekeningen en de kostenramingen van het definitieve ontwerp.

 

De werkomschrijving en het bestek beschrijven nauwgezet de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. En de bouwtekeningen zijn volgens de gestelde richtlijnen opgesteld. Delfgou verzorgt zelf de inmetingen en tekent het schets-, het voorlopig-, en het definitieve ontwerp. Daarnaast zorgen wij dat de bouwaanvraag in orde komt.

 

Wij zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving die bij de aanvraag van een monumentenvergunning van kracht zijn. Delfgou beschikt over een team deskundigen met kennis over de aanvraag van vergunningen. Indien gewenst verzorgen wij de openbare aanbesteding.