Planvoorbereiding

Delfgou verzorgt voor u de gehele planvoorbereiding. Het gaat hier om het uitwerken van de plannen in een werkomschrijving, bestek, technische omschrijving met bouwkundige tekeningen en kostenramingen tot het definitief ontwerp. De werkomschrijving of het bestek beschrijft nauwgezet de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. De bouwtekeningen zijn conform de gestelde richtlijnen opgesteld. Delfgou verzorgt zelf de inmetingen, tekent voor u het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp en de bouwaanvraag voor uw verbouwing, restauratie of nieuwbouwontwerp. Uiteraard zijn wij op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent de aanvragen van (monumenten)vergunningen. Desgewenst verzorgen wij de (openbare) aanbesteding voor u. Delfgou beschikt over een team deskundigen met kennis over de aanvraag van vergunningen.