Subsidie en financieringsmogelijkheden

Subsidies, fondsen en financieringsmogelijkheden

Restauratie en onderhoud van monumenten is kostbaar. Veel eigenaren van monumenten zijn helaas niet altijd op de hoogte van de wet- en regelgeving. Zo ook de mogelijkheden van subsidies. Voor restauraties, renovaties en herbestemmingen van monumenten hebben diverse overheden verschillende subsidies, fondsen en financieringsmogelijkheden beschikbaar. Dit kan zowel gemeentelijk, provinciaal, als via het Rijk. Dit is een complex proces dat veel energie en tijd kost. Wij kunnen dit geheel bij u wegnemen door de gehele aanvraag voor u uit te voeren of u hierin te begeleiden tijdens het gehele proces.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest relevante regelingen:

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Restauratiefondsplus-hypotheek

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

Provinciale restauratieregelingen

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Subsidiescan

Naam
Toestemming