Certificering

Ons bureau heeft een aantal erkenningen/certificeringen

VAWR

Ons bureau is aangesloten bij de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging van gecertificeerde, erkende restauratie-architectenbureaus. Het werken aan cultureel erfgoed vraagt om gedegen expertise en kwaliteit. De vereniging zet zich in voor hoogwaardige restauratie en transformatie van monumenten in ons land.
Alle leden zijn in het bezit van het certificaat ‘Erkend restauratie-architectenbureau’, volgens de erkenningsregeling voor restauratie-architectenbureaus. Deze certificering wordt periodiek met een onafhankelijke beoordelingsprocedure getoetst. Opdrachtgevers weten met een gecertificeerd bureau de juiste partner in te schakelen voor de opgave.

NVBK

Delfgou is aangesloten bij de NVBK. De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) is een beroepsvereniging voor kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestingseconomie.

ERM

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Samen werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten. En natuurlijk hoort het verduurzamen van monumenten daarbij. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Alle kennis in de richtlijnen maakt ERM voor u beschikbaar met onder andere websites, nieuwsbrieven, publicaties en kennisbijeenkomsten.

ERKEND LEERBEDRIJF

Met trots melden wij dat we door het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) zijn erkend als leerbedrijf voor de bouwkundige gerichte opleidingen.
Dit betekent dat wij vakmensen gaan opleiden.

We vinden het belangrijk om MBO-studenten de kans te geven om hun kennis en kunde in de dagelijkse praktijk in te zetten.

Dit doen we door de leuke en interessante stageplaatsen voor studenten aan te bieden waar men de opgedane kennis in de praktijk kan toepassen.
Zo geven wij onze kennis en kunde door aan een nieuwe generatie die wij klaarstomen voor het bedrijfsleven.

DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de beleids-, uitvoerings- en onderzoeksorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het terrein van cultureel erfgoed: archeologie, monumenten, roerend erfgoed en cultuurlandschap.

 

HET NATIONAAL RESTAURATIEFONDS

Het Nationaal Restauratiefonds is een Nederlandse organisatie die eigenaren en beheerders van monumenten financiële ondersteuning bij het restaureren en onderhouden van hun pand biedt. Het Restauratiefonds ontwikkelt en verstrekt financieringen en biedt financiële diensten, ook aan overheden. Daarnaast geeft het Restauratiefonds voorlichting, advies en begeleiding bij financiële en procesmatige aspecten van een restauratie. Het Restauratiefonds pleit bij beleidsmakers voor meer aandacht en meer geld voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed.

DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MONUMENTENZORGERS

De in 1980 opgerichte Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers (NVMZ) is een vereniging voor iedereen die zich bezighoudt of heeft bezig gehouden met de (professionele) monumentenzorg. Het doel van de vereniging is het delen van kennis en kunde over monumentenzorg. Dat doet de NVMZ door het organiseren van activiteiten die hiertoe bijdragen.