Certificering

Ons bureau heeft een aantal erkenningen/certificeringen

VAWR

Ons bureau is aangesloten bij de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging van gecertificeerde, erkende restauratie-architectenbureaus. Het werken aan cultureel erfgoed vraagt om gedegen expertise en kwaliteit. De vereniging zet zich in voor hoogwaardige restauratie en transformatie van monumenten in ons land.
Alle leden zijn in het bezit van het certificaat ‘Erkend restauratie-architectenbureau’, volgens de erkenningsregeling voor restauratie-architectenbureaus. Deze certificering wordt periodiek met een onafhankelijke beoordelingsprocedure getoetst. Opdrachtgevers weten met een gecertificeerd bureau de juiste partner in te schakelen voor de opgave.

NVBK

Delfgou is aangesloten bij de NVBK. De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) is een beroepsvereniging voor kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestingseconomie.

ERM

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Samen werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten. En natuurlijk hoort het verduurzamen van monumenten daarbij. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Alle kennis in de richtlijnen maakt ERM voor u beschikbaar met onder andere websites, nieuwsbrieven, publicaties en kennisbijeenkomsten.