Over ons

Liefde voor historie en behoud van erfgoed

Bureau Delfgou is opgericht in 1989. Inmiddels is Delfgou uitgegroeid tot een ervaren, gedreven en veelzijdig architectenbureau. We kennen een brede specialisatie in de restauratie en renovatie van rijks- en gemeentelijke monumenten.

Ons bureau telt negen dynamische, creatieve, specialisten op het gebied van cultureel erfgoed. Allen hebben een eigen specialisme en discipline. Het behouden en de instandhouding van cultureel erfgoed, is on gezamenlijke doel.

Bekijk ons team

Onze visie

Wij zetten ons vol passie in voor het behoud van het Nederlands cultureel erfgoed. Dit doen we door de architectuur- en bouwhistorische waarde van een monument te onderzoeken. De uitkomst hiervan vormt de basis voor het schetsontwerp.

In nauw overleg met de opdrachtgever maken we een plan voor bijvoorbeeld een herbestemming of de verduurzaming van een monument. Voor ons dienen de functionaliteit, het comfort, respect en eerlijkheid naar het monument als speerpunten.

Wij spreken de taal van “erfgoed”. We onderhouden goed contact met commissies en hebben inzicht in complexe processen en wet- en regelgeving.