Meerjarenonderhoud

Meerjarenonderhoud

Om uw monument in goede staat te houden voert u periodiek onderhoud uit.
Een meerjarenonderhoudsplan geeft u inzicht in het onderhoud dat u de komende jaren moet uitvoeren. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd, wat u financiële voordelen oplevert. Bovendien kunt u hier bij de aanvraag van subsidies rekening mee houden.
Onze meerjarenonderhouds- of instandhoudingsplannen zijn voorzien van een meerjarenonderhoudsbegroting. Het zijn kwalitatieve en noodzakelijke stukken die u nodig heeft om te komen tot een ontvankelijk subsidieverzoek.