Meerjarenonderhoud

Meerjarenonderhoud

Om het monument in goede staat te houden is het van belang op periodiek onderhoud uit te voeren. Een meerjarenonderhoudsplan geeft daarbij inzicht in het onderhoud dat de komende jaren moet worden uitgevoerd.

Bij het afstemmen van de werkzaamheden wordt altijd rekening gehouden met de mogelijke financiële voordelen voor onze opdrachtgevers. Er kunnen bijvoorbeeld subsidies worden aangevraagd. Onze meerjarenonderhouds- of instandhoudingsplannen zijn voorzien van een meerjarenonderhoudsbegroting. Het zijn kwalitatieve en noodzakelijke stukken die nodig zijn om tot een ontvankelijk subsidieverzoek te komen.