Privacybeleid | Cookiebeleid
Even laden

Diensten

Architectuur

Kiest u voor restauratie of herbestemming van uw monument? Delfgou is een gecertificeerd architect die u adviseert bij het ontwerp. Wij hebben een gedegen kennis van verschillende bouwstijlen. In nauw overleg zetten wij de wensen van de opdrachtgever om in een ontwerp. Delfgou kan ook het ontwerp van nieuwbouw voor u verzorgen.

Gear-architect
Delfgou is gecertificeerd GEAR-Architect. GEAR staat voor Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie. Erkenning als GEAR-architect vormt een waarborg voor de te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding.

Inspecties

Monumenten in goede staat houden vergt veel aandacht. Periodieke bouwkundige inspecties zijn hiervoor van groot belang. De inspecties kijken vooruit en voorkomen kostbare vervolgschades door nalatig onderhoud. Delfgou biedt kwalitatief hoogwaardige inspecties voor een concurrerende prijs.

U ontvangt altijd een schriftelijk rapport met hierin de bevindingen en de stand van zaken. U vindt hierin adviezen en kostenramingen voor onderhoud.

U kunt een inspectie eenmalig uit laten voeren of een abonnement afsluiten. Wij voeren dan jaarlijks een inspectie uit, waardoor u goed op de hoogte bent van de bouwkundige staat van uw monument.

 

Meerjarenonderhoud

Om uw monument in goede staat te houden voert u periodiek onderhoud uit. Een meerjarenonderhoudsplan geeft u inzicht in het onderhoud dat u de komende jaren moet uitvoeren. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd, wat u financiële voordelen oplevert. Bovendien kunt u hier bij de aanvraag van subsidies rekening mee houden.

Onze meerjarenonderhouds- of instandhoudingsplannen zijn voorzien van een meerjarenonderhoudsbegroting. Het zijn kwalitatief goede plannen die u kunt gebruiken voor een aanvraag voor subsidie.

Subsidie- en belastingaanvragen

Restauratie en onderhoud van monumenten is kostbaar.
Delfgou adviseert u bij uw subsidie- en belastingaanvragen. Desgewenst voeren wij de gehele aanvraag voor u uit. Wij zijn gespecialiseerd in de aanvragen van subsidies voor monumenten en weten voor welke subsidie u in aanmerking kunt komen. Ook van de voordelen die u bij onderhoud aan monumenten bij de belastingdienst krijgt, zijn wij op hoogte en we kunnen u begeleiden bij de aanvraag.

Om in aanmerking te komen voor een BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) heeft u een instandhoudingsplan nodig. Delfgou biedt u een totaal plan volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Planvoorbereiding

Delfgou verzorgt voor u de gehele planvoorbereiding. Het gaat hier om het uitwerken van de plannen in een werkomschrijving,  bestek, technische omschrijving met bouwkundige tekeningen en kostenramingen. De werkomschrijving of het bestek beschrijft nauwgezet de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. De bouwtekening zijn conform de gestelde richtlijnen. Delfgou meet zelf in, tekent voor uw bouwaanvragen, bestektekeningen en schetsplannen voor uw verbouwing, restauratie of nieuwbouw. Uiteraard zijn wij op de hoogte van aanvragen van (monumenten)vergunningen. Desgewenst verzorgen wij de (openbare) aanbesteding voor u.

Directieuitvoering

Delfgou kan de directievoering of projectmanagement voor u verzorgen. Als u geen ervaring of tijd heeft voor de directievoering met aannemers in een ingewikkeld bouwproces kunt u dit aan ons uitbesteden.

Delfgou heeft veel ervaring met de directievoering van onderhoud en restauraties, heeft kennis van de markt, materialen, restauratietechniek en regelgeving.  Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit, die u heeft beschreven in uw plannen, gerealiseerd wordt.

Bouwkosten

Delfgou biedt u bouwkostenadvies. Denk hierbij aan een financieel haalbaarheidsonderzoek, de directiebegroting en het bestek.

Wij controleren begrotingen van aannemers en behartigen uw belangen in onderhandelingen over de aanneemsom.

NVBK
Delfgou is aangesloten bij de NVBK. De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) is een beroepsvereniging voor kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestingseconomie.

Geïnteresseerd in onze diensten?

Neem contact op