Bouwkundige opname/inspecties

Bouwkundige opname/inspecties

Monumenten in goede staat houden vergt veel aandacht, want achterstallig onderhoud kan tot onnodig verval leiden. Periodieke bouwkundige inspecties zijn hierdoor van groot belang. De inspecties kijken vooruit en voorkomen kostbare vervolgschades door nalatig onderhoud.

Delfgou biedt kwalitatieve, hoogwaardige inspecties. Onze opdrachtgevers ontvangen altijd een schriftelijk rapport met daarin de bevindingen, adviezen en de kostenramingen voor het nodige onderhoud.

Een inspectie kan eenmalig worden uitgevoerd of in abonnementsvorm, jaarlijks plaatsvinden. Bij een jaarlijkse controle houden we zicht op de bouwkundige staat van het monument en voorkomen we onnodig verval.