Bouwkostenadvies

Bouwkostenadvies

Een plan voor restauratie, renovatie of nieuwbouw is gemaakt. Nu de uitvoering nog. Belangrijk is om de kosten goed in kaart te brengen en te bewaken. Delfgou biedt u daarom een goed bouwkostenadvies. Denk hierbij aan een financieel haalbaarheidsonderzoek, de directiebegroting en het bestek. Wij controleren begrotingen van aannemers en behartigen uw belangen in onderhandelingen over de aanneemsom. Voor onze opdrachtgevers willen wij dit graag realiseren tegen een passend budget waarbij wij ook graag adviseren op het gebied van subsidie en financieringsmogelijkheden.