Privacybeleid | Cookiebeleid
Even laden
apr 15, 2015

Cuneratoren te Rhenen

In de jaren zestig van de vorige eeuw, vond de laatste restauratie van de toren plaats. Deze restauratie is in 1976 afgesloten met het plaatsen van nieuwe beelden. Daarna heeft de toren veertig jaar in weer en wind gestaan. Groot onderhoud is na zo veel tijd hard nodig, zeker nu sommige natuurstenen elementen aan vervanging toe blijken te zijn.

Nadat er begin van 2013 er een steen uit de toren naar beneden was gevallen, werd in mei van dat jaar de omgeving met hekken afgezet om ongelukken te voorkomen.

Onderzoek toonde aan dat grote brokken steen in de toren los zaten. In september 2013 werd de toren met het oog op de komende restauratie in de steigers gezet.

Na het plaatsen van de steiger en bouwlift, heeft er een bouwtechnische opname Cuneratoren plaatsgevonden. Deze zogenaamde “warme opname” is vanaf de steiger uitgevoerd. De gehele Cuneratoren is door Delfgou geïnspecteerd en de schade in beeld gebracht.

Tevens is de gehele toren door Delfgou ingemeten en uitgewerkt. De gebreken aan het natuursteen van de Cuneratoren zijn op tekening verwerkt.

Thans is Delfgou bezig met de totstandkoming van de Aannemersovereenkomst voor de in het bestek omschreven werkzaamheden.