Instandhoudingssubsidie Woonhuis-Rijksmonumenten

De overheid stelt subsidie beschikbaar voor particulieren om rijksmonumenten met een woonfunctie te onderhouden of te restaureren

DE REGELING
De regeling is gericht op het onderhouden of restaureren van rijksmonumenten met een woonfunctie. De werkzaamheden die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder andere:

algemeen schilderwerk buiten
het herstel van kozijnen
herstel aan het dak
het onderhoud en herstel van dakgoten en hemelwaterafvoer
Subsidie wordt aangevraagd na afloop van het onderhoudsjaar. door middel van facturen met omschrijving van de werkzaamheden. Indien de kosten van de aanvraag hoger zijn dan € 70.000,- , dient vooraf een inspectierapport te worden opgesteld.

VOORDELEN
De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd.

VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor de woonhuisregeling moet de aanvraag voldoen aan de volgende eisen:

Rijksmonument is in eigendom van een particulier of VvE
Foto’s van voor en na de werkzaamheden
Gespecificeerde facturen