Oplevering Kelderbar van Kasteel Nijenrode

Oplevering Kelderbar van kasteel Nijenrode

Vanmiddag heeft de oplevering van de renovatie/herindeling van de Kelderbar van Kasteel Nijenrode te Breukelen plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Stichting Nyenrode en studentenvereniging De Nieuwe Compagnie van Verre.

Deze historische ruimte onderging een prachtige transformatie waarbij zorg is gedragen voor het historische karakter van deze ruimte. De kenmerkende onderdelen, die bij veel studenten van de universiteit bekend zijn, zijn teruggebracht in het nieuwe ontwerp.

Definitieve planvorming en directievoering zijn uitgevoerd door bureau Delfgou.

De uitvoeringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door; Barten Groep te Houten (coördinerend hoofdaannemer), Van Dorp Installaties BV te Amersfoort, Smit Installatietechniek te Utrecht, Warmtebouw te Utrecht en Heineken out Of Services te Oss.