Toekenning instandhoudingssubsidie (Sim) 2022

Wij adviseren u graag

Op 7 september jl. is er door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bekend gemaakt vanuit de Subsidieregeling instandhouding monumenten welke particuliere eigenaren een toekenning gehonoreerd hebben gekregen.
Wij hebben voor veel van onze relaties deze aanvragen ingediend en veelal naar tevredenheid gehonoreerd gekregen.

Graag adviseren en begeleiden wij u voor de toegekende subsidie van uw monument daar wij al 30 jaar ervaring hebben in deze vaak complexe procedure.

Neem gerust contact met ons op; 033-4654901.