Modelboerderij Elswout

Herbestemming, Restauratie
Scroll Down

Omschrijving project

Landgoed Elswout bij Overveen dateert uit de 17e eeuw, de periode dat rijke Amsterdamse kooplieden buitenverblijven realiseerden langs de kust. Het landgoed, eigendom van Staatsbosbeheer, herbergt een groot huis, een park en talloze monumenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een oranjerie, dienstwoningen, blokhutten, stallen, koetshuizen én een modelboerderij.

Modelboerderij

Modelboerderij Elswout ligt net buiten de poort van de historische buitenplaats. Het pand werd in 1884 gebouwd naar ontwerp van architect C. Muysken en kent een rijksmonumentale status.

De modelboerderij van Elswout werd gerealiseerd vanuit de wens om de gebrekkige hygiënische omstandigheden bij de melkwinning te verbeteren. Dit uitte zich in onder meer manshoog betegelde wanden, diverse fonteintjes voor het wassen van de handen, een ziekenstal voor de koeien en een eetzaal voor het personeel.

Grootschalig onderhoud

Sinds 2003 staat de boerderij leeg. Dat komt het object, dat al te lijden heeft onder achterstallig onderhoud, zeker niet ten goede. In 2015 besloot eigenaar Staatsbosbeheer het monument te laten restaureren. Daarvoor wordt onder meer de hulp van Delfgou ingeschakeld. Wij schreven het restauratieplan, verzorgden het subsidietraject en begeleidden de restauratie. Het groot onderhoud aan onder meer daken en gevels wordt in de loop van 2016 afgerond.

Plaats

Overveen