Volledig scherm
Toren Sint Vincentiuskerk Velp

Een bijzondere restauratie van een kerktoren

Voor de kerk uit de 12e– eeuw die lokaal bekend is als: ’t kerkje hebben wij het restauratieplan opgesteld en waren wij er als directievoerder en toezichthouder tijdens de uitvoering.

 

De leibedekking en loodbekleding van de torenspits zijn vervangen en aangetast houtwerk van het dakbeschot en de kapconstructie is gerestaureerd. Het torenkruis is gedemonteerd en na restauratie teruggeplaatst. De weerhaan en bol zijn opnieuw verguld.

 

Van de gemetselde romp is het slechte en vergane metsel- en voegwerk vervangen, en ook de verweerde tufstenen elementen. Daarnaast is de gescheurde beglazing vervangen en zijn de houten en metalen onderdelen opnieuw geschilderd.

De bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd door Van Dinther Bouwbedrijf, de lei- en loodgieterswerkzaamheden door Bogaerts Leidekkers en Loodgieters. De restauratie is volgens planning uitgevoerd tussen mei en augustus 2016.

Opdrachtgever
Gemeente Grave
Opleverdatum
2016
Plaats
Velp