Restauratiefondsplus Hypotheek

Bent u van plan uw monument grootschalig te restaureren of onderhouden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een voordelige financiering.

Eigenaren van beschermde rijksmonumenten, die restauratie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren kunnen namelijk gebruik maken van een lening met een lage rente.

DE REGELING
De hoogte van de lening 100% van de vastgestelde instandhoudingskosten, deze kosten kunnen bijgesteld worden als er subsidie is. Dit bedrag wordt verminderd met eventuele ontvangen subsidies en verzekeringsuitkeringen.

VOORDELEN
Een lage rente, mogelijk vanaf 1,0%. De hypotheek heeft een rentevaste periode van 10 jaar en is na maximaal 30 jaar volledig afgelost.

VOORWAARDEN

Uw rijksmonument is niet geregistreerd als woonhuis
U bent nog niet begonnen met de restauratiewerkzaamheden
U heeft voor de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft geen subsidie aangevraagd.