Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda.

DE REGELING

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we met z’n allen de CO2-uitstoot verminderen met ten minste 55% in 2030. De SDE++ helpt deze doelstellingen te behalen. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Met deze regeling stimuleert de Rijksoverheid zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging. Zo zorgt de overheid ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

DE VOORDELEN

Met de SDE++ regeling wordt de duurzame energietransitie in Nederland gestimuleerd. De subsidie is een vergoeding voor het onrendabele deel van groene stroom. Per kWh opgewekte energie ontving u in 2021 maximaal 7,2 cent bij installaties tot 1 MW en 6,5 cent in bij grotere installaties. Dit heet het basisbedrag. Het basisbedrag wordt gecorrigeerd met een correctiebedrag. Dit correctiebedrag is afhankelijk van de ontwikkeling in de stroomprijs en de waarde van garanties van oorsprong. Wanneer de stroomprijs stijgt, stijgt het correctiebedrag mee. Op deze manier ontvangt u altijd evenveel voordeel van de opgewekte energie van uw zonnepanelen.

DE VOORWAARDEN

Er dient tenminste 15kWp aan vermogen te worden geplaatst (ongeveer 55 panelen).
De aansluiting moet groter zijn dan 3 x 80 Ampère.
Is er een omgevingsvergunning nodig in het geval van nieuwbouw, veldopstelling of bij
plaatsing van de panelen op een monument? Dan moet de benodigde omgevingsvergunning
zijn verstrekt voordat een SDE++ aanvraag kan worden ingediend. De omgevingsvergunning
hoeft nog niet onherroepelijk te zijn.
Bij een installatie groter dan 1 MW moet een haalbaarheidsstudie worden meegestuurd met de aanvraag.
Omdat de subsidiebedragen sterk naar beneden zijn bijgesteld, raden wij af om een aanvraag in te dienen als het om minder dan 300 panelen gaat.

SDE++ BUDGET 2022

€ 13 miljard

WANNEER INSCHRIJVEN?

De SDE++ kent vier tranches, waarvan er slechts drie relevant zijn voor zonnepanelen. Per tranche wordt het maximale aanvraagbedrag per kWh hoger. U kunt éénmaal inschrijven op een
subsidietranche en hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. U dient dus een keuze maken. Schrijft u in voor de eerste tranche? Dan is de subsidie relatief laag, maar de kans op uitputting van het budget ook lager. Dient u in een latere tranche in, dan is het risico hoger dat het budget is uitgeput. De praktijk heeft uitgewezen dat indienen in de laatste tranche zinloos is.