Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis bestaat al enkele jaren om woningeigenaren te stimuleren hun koopwoning te verduurzamen.

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS (SEEH)

De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis bestaat al enkele jaren om woningeigenaren te stimuleren hun koopwoning te verduurzamen. Vanaf 2022 is de SEEH regeling uitsluitend beschikbaar voor VvE’s.

DE REGELING

Om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord te behalen, moet een groot deel van het woningenbestand energiezuiniger gemaakt worden. Middels deze regeling stimuleert de overheid het verduurzamen van woningen op grotere schaal. (Gemengde) VvE’s, woonverenigingen en woningcorporaties kunnen verduurzamingsprojecten nu gemakkelijker realiseren. De subsidie kan worden aangevraagd voor energieadvies, het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s), procesbegeleiding, de onderstaande energiebesparende maatregelen of de toepassing van een ‘zeer energiezuinig pakket’. De subsidiebedragen variëren per maatregel. In 2022 zijn de subsidiebedragen en het budget verhoogd ten opzichte van 2021.

De volgende vijf isolatiemaatregelen worden onderscheiden voor de subsidieaanvraag, waarvan er dus minimaal twee moeten worden toepast:

Het dak
De spouw
De gevel
De vloer
Het glas

Binnen de aangepaste SEEH regeling wordt het ook mogelijk om een tweede subsidieaanvraag te doen als er nog meer aan verduurzaming gedaan wordt. Bij een tweede aanvraag is het belangrijk om in acht te nemen dat er minimaal twee andere isolatiemaatregelen zijn toegepast dan bij de eerste aanvraag. Het is niet mogelijk om voor dezelfde maatregel twee maal subsidie te ontvangen.

VOORDELEN

lagere energiekosten nu én in de toekomst
beter voor het milieu
comfortabeler leefklimaat
gunstiger Energielabel
hogere woningwaarde

VOORWAARDEN

De subsidie wordt aangevraagd vóór aanvang van de werkzaamheden
Er worden minimaal twee energiebesparende maatregelen toegepast
De maatregelen worden in het gehele complex uitgevoerd
Na beschikking van de subsidie wordt de uitvoering binnen een jaar gerealiseerd