Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM)

U kunt subsidie ontvangen voor het uitvoeren van normaal onderhoud aan uw monument voor een periode van 6 jaar.

Het gaat hier om noodzakelijke reguliere werkzaamheden, gericht op het behoud van de monumentale waarden van een rijksmonument. U kunt hierbij denken aan schilderwerk, het onderhoud van kozijnen, dak en hemelwaterafvoer en plaatselijk herstel van houtwerk.

SUBSIDIE VOOR PLANMATIG / REGULIER ONDERHOUD VAN RIJKSMONUMENTEN

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van uw rijksmonument. Als uw rijksmonument in oorsprong of momenteel primair bestemd is voor bewoning kunt u geen subsidie aanvragen voor deze regeling. Decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, en professionele organisaties voor monumenten kunnen wel subsidie aanvragen voor hun woonhuizen.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

Op basis van een 6-jarig onderhoudsplan kan tot 60% van de reguliere onderhoudskosten gesubsidieerd worden. Wanneer u het pand bedrijfsmatig gebruik geldt er een subsidiepercentage van 40%.

Kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik, zoals pastorieën en kosterwoningen komen nu ook voor subsidie in aanmerking.

Starten uw werkzaamheden in 2023? Vraag dan subsidie aan vóór 31 maart 2022.

Wanneer u subsidie wilt aanvragen voor de instandhouding van uw monument voor de periode 2023-2028, dan dient u een aanvraag in te dienen voor 31 maart 2022. Bureau Delfgou staat u graag bij en informeert u over de mogelijkheden. U kunt ons hiervoor benaderen via 033-4654901.

Subsidie ontvangen voor uw rijksmonument

Bureau Delfgou is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen voor cultureel erfgoed. Wij kunnen de slagingskans van de subsidieaanvraag dan ook vooraf goed inschatten. Aansluitend stellen we de subsidieaanvraag en het onderhoudsplan voor u op. Daarnaast adviseren wij over de relevante kosten. Bij de opening van de regeling zorgen wij dat de aanvraag volledig wordt ingediend. Zo bent u ervan verzekerd dat uw aanvraag correct en op tijd wordt ingeleverd.