Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Oude, monumentale panden die in verval dreigen te raken verdienen een nieuwe gebruiksfunctie.

Om dergelijke herbestemming te stimuleren stelt de rijksoverheid subsidie beschikbaar voor monumenten waarvoor lastig een nieuwe functie te vinden is. De overheid draagt bij in de kosten van een haalbaarheidsonderzoek en het water- en winddicht maken van het pand.

IN HET KADER VAN EEN HERBESTEMMING LAAT U ONDERZOEK DOEN NAAR ÉÉN VAN VOLGENDE ASPECTEN VAN HET BETREFFENDE MONUMENT:

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Bouw- of cultuurhistorische kenmerken.
Bouwkundige staat.
Mogelijke nieuwe functies.
Financiële haalbaarheid van de herbestemming.

De subsidie bedraagt 70% van de kosten. De subsidie bedraagt minimaal €7.000 en maximaal € 17.500.

Wind- en waterdicht maken

Subsidiabel zijn enkel tijdelijke en sobere maatregelen, bijvoorbeeld het dichttimmeren van kapotte ramen en noodafdichtingen.
De subsidie bedraagt minimaal €7.000 en maximaal € 35.500. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de kosten.

Indienen van de aanvraag

De aanvraag kan jaarlijks worden ingediend tussen 1 oktober en 30 november.